25 września 2023 r.  – otwarcie rejestracji uczestników (zgłoszenia w formie papierowej)

10 listopada 2023 r. – termin nadsyłania tematów i streszczeń artykułów

10 listopada 2023 r. – termin dokonania opłaty za uczestnictwo w konferencji

15 stycznia 2024 r. – termin nadsyłania artykułów